Drevjakt – En spännande jaktmetod

Drevjakt är en gammal jaktmetod som har använts i århundraden. Det är en spännande jaktmetod som ofta involverar en grupp jägare som arbetar tillsammans för att driva viltet mot andra jägare som väntar vid strategiska positioner. Drevjakt kan användas för att jaga allt från vilt som hare och räv till hjort och älg. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad drevjakt är, hur det fungerar och dess historia.

Vad är drevjakt?

Drevjakt är en jaktmetod som har använts i århundraden. Metoden innebär att hundar driver viltet framför jägarna, som sedan kan avfyra sina vapen och ta ner bytet. Denna jaktmetod kräver en välorganiserad jaktlag och vältränade hundar som kan arbeta tillsammans för att driva viltet mot jägarna.

En av de främsta fördelarna med drevjakt är dess effektivitet. Genom att använda hundar för att driva viltet framför jägarna, kan en stor yta täckas på kort tid, vilket ökar chanserna att hitta bytet. Detta är särskilt viktigt för jägare som jagar större djur som hjort och älg, som kan vara svåra att hitta ensamma.

Drevjakt är också en traditionell jaktmetod som har stor kulturell betydelse i många länder runt om i världen. Det har länge varit en populär jaktmetod bland adelsmän och kungligheter, men det har också varit en viktig del av jakttraditionen för vanliga människor.

Hur fungerar drevjakt?

Drevjakt är en spännande jaktmetod som kräver en välorganiserad jaktlag och vältränade hundar. Men hur fungerar drevjakt egentligen?

Drevjakt är en form av samarbete mellan jägare och hundar. Hundarna arbetar för att driva viltet i rätt riktning, medan jägarna är placerade på strategiska positioner för att ta ned bytet. För att få hundarna att arbeta effektivt måste de vara vältränade och ha en hög grad av samarbetsförmåga. Jägarna måste också vara uppmärksamma på varandra och deras positioner för att undvika olyckor.

En annan viktig faktor att överväga är terrängen där drevjakten kommer att genomföras. Terrängen kan påverka jakten på flera sätt, till exempel genom att påverka hur hundarna arbetar och vilket byten som är möjligt att jaga. Det är därför viktigt att jägarna har en god förståelse för terrängen och dess påverkan på jakten.

Under drevjakten är det vanligt att jägare använder sig av jakthorn för att signalera till hundarna och varandra. Dessa signaler används för att koordinera jakten och för att säkerställa att alla jägare är medvetna om varandra och deras positioner. Jägare använder också ofta radios för att kommunicera under jakten.

Det är också viktigt att notera att drevjakt kräver tillstånd från myndigheterna. Drevjakt kan påverka viltbeståndet och miljön på olika sätt, så det är viktigt att följa riktlinjerna och säkerställa att jakten genomförs på ett hållbart sätt.

Drevjaktens Historia

revjakt är en jaktform som har funnits i flera hundra år och har varit en populär jaktmetod i många länder runt om i världen. Historiskt sett användes drevjakt som ett sätt att försörja samhällen med mat, men idag används det oftast som en form av rekreation och sportjakt.

Under medeltiden användes drevjakt i Europa för att jaga stora rovdjur som björnar och vargar. Jägare och hundar skulle samarbeta för att driva djuren fram till jägarna som sedan dödade dem. Under 1700-talet blev drevjakt en populär jaktform i England och användes främst för att jaga hjortar och rävar. Denna tradition spred sig sedan till andra länder i Europa och vidare ut i världen.

Under 1900-talet ökade intresset för drevjakt och det blev en populär sportjakt i många länder. Idag används främst jakthundar av olika raser för att driva djuren fram till jägarna. Vanliga hundraser som används är till exempel stövare, taxar och beaglar.

En viktig del av drevjaktens historia är utvecklingen av vapen och ammunition. Under medeltiden användes främst bågar och pilar för att döda djuren. Under 1700-talet utvecklades skjutvapen som musköter och hagelgevär och på 1800-talet började man använda hagelammunition för att döda djuren.

Olika typer av vapen

När det kommer till vapen för drevjakt finns det flera olika typer att välja mellan. Det vanligaste vapnet som används är hagelgevär, men det finns också andra vapen som används för drevjakt, inklusive kulgevär och bågar.

Hagelgevär är det vanligaste vapnet som används för drevjakt och det finns flera olika typer att välja mellan. En vanlig modell är en över- och underhagelbössa som har två pipor över varandra. En annan vanlig modell är en halvautomatisk hagelbössa som kan ladda om automatiskt efter varje skott.

Kulgevär används främst för att jaga större djur som exempelvis älg, men det kan också användas för mindre djur under drevjakt. Kulgevär är vanligtvis mer kraftfullt än hagelgevär och har en längre räckvidd.

Bågar är ett annat vapen som kan användas under drevjakt. Bågar kräver mer träning och skicklighet för att användas effektivt, men kan vara en rolig utmaning för erfarna jägare.

Det är viktigt att välja rätt vapen för drevjakt beroende på vilken typ av djur som jagas och omgivningen där jakten äger rum. Det är också viktigt att ha rätt typ av ammunition för vapnet för att säkerställa en effektiv och humant jakt.

Olika val av sikten

Det finns flera olika typer av drevjaktsikte som kan användas vid drevjakt, och valet av siktet beror på flera faktorer, inklusive vilken typ av vilt du jagar och vilken typ av vapen du använder.

 1. Rödpunktsikte: Rödpunktsiktet är ett populärt val för jägare som jagar på kort avstånd. Siktet projicerar en röd prick på ditt mål och används ofta vid snabba skott. Det är ett enkelt och lättanvänt sikte som gör att du snabbt kan hitta ditt mål.
 2. Kikarsikte: Kikarsiktet är det vanligaste valet bland jägare vid drevjakt. Det ger en förstoring av målet och hjälper till att öka precisionen på längre avstånd. Det finns olika typer av kikarsikten, inklusive variabla och fasta förstoringsalternativ.
 3. Laserpekare: Laserpekare är ett annat populärt val för jägare vid drevjakt. Pekaren projicerar en liten laserpunkt på målet som gör att du kan sikta in på det på ett enkelt sätt. Det är ett bra val för korta avstånd och fungerar också bra vid jakt på natten.
 4. Kolimatorsikte: Kolimatorsiktet fungerar som en hybrid mellan rödpunktsikte och kikarsikte. Det ger en förstoring av målet samtidigt som det har en punkt som används för att sikta in på målet. Det är ett bra val för jägare som vill ha en snabb och enkel lösning på korta avstånd.
 5. Spektiv: Ett spektiv är ett teleskop som används för att se på avstånd. Det används ofta vid drevjakt för att se djur på långa avstånd. Det är ett bra val för jägare som vill få en närmare titt på sitt byte innan de skjuter.

Drevjakt på olika typer av djur

Drevjakt är en spännande jaktmetod som används för att jaga olika typer av djur. Denna jaktmetod innebär att man använder en grupp hundar för att driva djuret framför jägaren eller jägarna. Drevjakt är en populär jaktmetod i Sverige och används för att jaga olika typer av vilt såsom rådjur, vildsvin och älg.

Drevjakt på rådjur

Rådjursdrev är en av de mest populära formerna av drevjakt i Sverige. Rådjursdrev är en form av kollektiv jakt där man använder hundar för att driva rådjuren framför jägarna. Rådjursdrev kan vara utmanande eftersom rådjuren är snabba och smidiga djur som kan hoppa högt och snabbt.

Nedan följer en lista över vilka jakttillbehör som passar för drevjakt på rådjur:

 • Kikare: En högkvalitativ kikare är viktigt för att kunna skilja rådjuren från varandra på längre avstånd.
 • Vapen: Ett lätt och smidigt vapen, såsom en studsare eller en hagelbössa, är lämpligt för drevjakt på rådjur.
 • Jaktkläder: Ett set med tysta jaktkläder som gör att jägaren smälter in i omgivningen är viktigt för att inte skrämma iväg rådjuren.
 • Lockpipa: En lockpipa kan användas för att imitera rådjursskrik och locka till sig rådjur.

Drevjakt på vildsvin

Drevjakt på vildsvin är en spännande jaktform som kräver en viss skicklighet från jägarnas sida. Vildsvin är stora och starka djur som kan vara farliga om man inte hanterar dem på rätt sätt. Drevjakt på vildsvin utförs vanligtvis med hjälp av större hundar som har tränats för att hantera vildsvin.

Nedan följer en lista över vilka jakttillbehör som passar för drevjakt på vildsvin:

 • Hundar: Drevjakt på vildsvin kräver ofta användning av jakthundar som kan spåra och följa vildsvinen under jakten.
 • Kniv: En bra och vass kniv är viktig för att kunna ta hand om vildsvinsköttet efter jakten.
 • Vapen: Ett kraftfullt vapen såsom en studsare eller en halvautomatisk bössa är lämpligt för drevjakt på vildsvin.
 • Ljus: En kraftfull och tålig ficklampa är viktigt för att kunna se vildsvinen på natten.
 • Värmevapen: Ett värmevapen kan hjälpa till att lokalisera vildsvinen på natten.

Drevjakt på älg

Drevjakt på älg är en av de mest utmanande formerna av drevjakt. Älgar är stora och starka djur som kan vara farliga om man inte hanterar dem på rätt sätt. Drevjakt på älg utförs vanligtvis med hjälp av större hundraser som har tränats för att hantera älgar.

Nedan följer en lista över vilka jakttillbehör som passar för drevjakt på älg:

 • Kikare: En högkvalitativ kikare är viktigt för att kunna skilja älgar från varandra på längre avstånd.
 • Vapen: Ett tungt och kraftfullt vapen, såsom en studsare eller en halvautomatisk bössa, är lämpligt för drevjakt på älg.
 • Jaktkläder: Ett set med tysta jaktkläder som gör att jägaren smälter in i omgivningen är viktigt för att inte skrämma iväg älgarna.
 • Lockpipa: En lockpipa kan användas för att imitera älgens läten och locka till sig älgar.
 • Köttkrok: En köttkrok kan användas för att hänga upp älgkroppen och ta hand om köttet efter jakten.